Tarvitsetko apua tai tukea?

Vapaaehtoistoimintaa voidaan järjestää nykyistä enemmän, koska Stea on myöntänyt avustusta vapaaehtoistyön koordinointiin.

 

Haluatko auttaa ja tukea ihmisiä? Haluatko toimia vapaaehtoisena, tukihenkilönä, ystävänä tai rinnallakulkijana?  

Tukipisteen kautta välitetään vapaaehtoisia/tukihenkilöitä auttamaan erilaisissa tehtävissä perheisiin, laitoksiin ja yksityisille ihmisille.

Jokaiselle ihmiselle tulee joskus eteen sellaisia elämäntilanteita, joissa hän tarvitsee tukea/apua.

Tarvitsemme vapaaehtoisia mm:

  •  asiointiavuksi (mm. kaupassa käyntiin)
  •  juttuseuraksi
  •  ulkoiluseuraksi
  •  henkiseksi tueksi                                   
  •  itsenäistymisen tueksi       vapaa
  •  mukaan harrastuksiin
  •  tilaisuuksien järjestämiseen
  •  kerhotoimintaan

Vapaaehtoiset/tukihenkilöt tarjoavat luotettavaa tukitoimintaa.

Toiminta perustuu vastavuoroisuuteen, tasavertaisuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Se on työtä, jota tehdään palkattomasti tarvitsijan ehdoilla. Kuitenkin vapaaehtoisten toiminnasta syntyneet kulut korvataan.

Tehtävään perehdytetään ja järjestetään myös tarvittavaa lyhytkestoista koulutusta. Tukipiste huolehtii vapaaehtoisten jaksamisesta järjestämällä heille virkistäytymistä.

Elämänkokemus ja perehdytys tehtävään auttavat henkilöä toimimaan vapaaehtoistyöntekijänä.

Vapaaehtoistoiminnalla ei ole tarkoitus korvata ammattiapua, vaan se toimii täydentävänä ja ehkäisevänä toimintana julkisten palvelujen rinnalla.

Vapaaehtoisten välitys ja toiminta ovat saajalleen ilmaisia. Vapaaehtoinen voi itse päättää, kuinka paljon hän haluaa osallistua toimintaan.

Vapaaehtoiset ja tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Ongelmatilanteiden syntyessä niitä ratkotaan toiminnanohjaajan kanssa.

 

Ota yhteyttä tai tule käymään!

 

Vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Arja Immonen  

Puh. 045 277 7292

kirsi ja arja

Arja ja Kirsi suunnittelemassa asukaskerhoja.